29 mar. 2008

Wang Wei - Retrato del erudito Fu Sheng


Wang Wei 699-759